Zakelijke gegevens

Instellingsnaam: Stichting The Spirit of Gambo

Stichting The Spirit of Gambo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150169. De Stichting is opgericht op 6 februari 1997.
De Stichting heeft een Culturele ANBI-status. RSIN/fiscaal nummer: 800 905 477

Contactgegevens:
Adres: Kruittorenstraat 10c, 7126BH Bredevoort
Emailadres: info@thespiritofgambo.nl

Doelstelling:
Het uitvoeren van ensemblemuziek voor de viola da gamba, eventueel in combinatie met andere instrumenten en/of zangers.

Het beleid:
a. Via de opbouw van een gericht instumentarium komen tot het uitvoeren van met name muziek voor de viola da gamba via concerten en opnamen op geluidsdragers.
b. Bekendheid met de historische uitvoeringspraktijk bevorderen en het gambaconsort via diverse media onder de aandacht te brengen.

Het bestuur van de Stichting The Spirit of Gambo bestaat uit:
Ineke Jonkersz, voorzitter
Hans Fransen, secretaris/penningmeester
Arne van Delft, lid

Activiteiten 2015:
2015 was een bijzonder jaar voor The Spirit of Gambo.
Natuurlijk waren daar de reguliere consort-concerten in instrumentale bezetting. Een mooi hoogtepunt was (of waren?) de concerten in de serie Midi Minimes, een hoog in aanzien staande serie Brusselse zomerconcerten.
The Spirit of Gambo voerde daar louter instrumentaal werk uit van John Jenkins.
Daarnaast waren er de concerten met vocale ondersteuning, zoals het programma met de Engelse mezzo Clare Wilkinson. Maar we mogen ook zeker niet ons avontuurlijke concert met Claron McFadden in Splendor te Amsterdam vergeten.
Maar het absolute hoogtepunt was wel de uitvoering van het Cadman-requiem, in samenwerking met het Belgische vocale ensemble Psallentes. Niet alleen klonk in deze concerten in Leuven en Antwerpen het naar aanleiding van de Lockerbie-aanslag door Gavin Bryars geschreven Requiem. Maar ook kon The Spirit of Gambo ‘The Full Noise’
laten horen in zesstemmige composities van John Taverner en Orlando Gibbons

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen beloning
Het ensemble betaat uit professionele musici. Er wordt steeds naar gestreefd hen een zo redelijk mogelijke compensatie te geven voor optredens en andere inspanningen zoals het opnemen van CD’s. De Stichting is BTW-plichtig (onder nummer xx.xx.xx). Soms laten musici zich verlonen. De Stichting heeft hiervoor een inhoudingsplichtenverklaring.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015

Top