Zakelijke gegevens

Over Stichting The Spirit of Gambo

Instellingsnaam: Stichting The Spirit of Gambo

Stichting  The Spirit of Gambo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150169. De Stichting is opgericht op 6 februari 1997.
De Stichting heeft een Culturele ANBI-status. RSIN/fiscaal nummer: 800 905 477

Contactgegevens:
Adres: Kruittorenstraat 10c, 7126BH Bredevoort
Emailadres: info@thespiritofgambo.nl

Doelstelling:
Het uitvoeren van ensemblemuziek voor de viola da gamba, eventueel in combinatie met andere instrumenten en/of zangers.

Het beleid:
a. Via de opbouw van een gericht instumentarium komen tot het uitvoeren van met name muziek voor de viola da gamba via concerten en opnamen op geluidsdragers.
b. Bekendheid met de historische uitvoeringspraktijk bevorderen en het gambaconsort via diverse media onder de aandacht te brengen.

Het bestuur van de Stichting The Spirit of Gambo bestaat uit:
Ineke Jonkersz, voorzitter
Hans Fransen, secretaris/penningmeester
Freek Borstlap, lid
Arne van Delft, lid

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen beloning
Het ensemble bestaat uit professionele musici. Er wordt steeds naar gestreefd hen een zo redelijk mogelijke compensatie te geven voor optredens en andere inspanningen zoals het opnemen van CD’s. De Stichting is BTW-plichtig (onder nummer xx.xx.xx). Soms laten musici zich verlonen. De Stichting heeft hiervoor een inhoudingsplichtenverklaring.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Privacyverklaring

Punt 1
Punt 2
Punt 3